VISIE VAN DE WERKPLAATS DE POLAKKERS

Mensbeeld
De mens heeft de beschikking over taal en heeft de behoefte zich te uiten. Buitengewone taal is het schrijven van gedichten en verhalen, maken van schilderijen en beelden, dans en muziek. Het is de taak van de mensen de ander te stimuleren in zijn mogelijkheden tot menszijn.

Creativiteit
Door met materiaal te werken krijgt het kind (de mens) een nieuwe verhouding met zijn omgeving. Het gaat niet zozeer om het product dat wordt gemaakt, maar wat het aan dat proces beleeft. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en er ontstaat een nieuw soort kijken.

Kernwaarden
Gevoel voor verhouding en ruimte wordt gestimuleerd door bezig te zijn met materiaal en techniek. Het ontwikkelen van (technisch) inzicht is een lange weg en begint met kleine stapjes. Die eerste stappen hebben niet zoveel met techniek te maken maar meer met ontwikkelen van lef en zelfvertrouwen. Plezier hebben in het creƫren is het belangrijkste doel. Daarna komt interesse voor de techniek voor ieder op zijn/haar eigen niveau.

De werkplaats is een plek waar eigen kracht en creativiteit wordt gestimuleerd
Daarbij hoort ook het zelf kiezen waarmee je aan de slag wilt en komen we niet met kant en klare voorbeelden. Door het nemen van eigen beslissingen wordt het echt een eigen werkstuk. Daardoor groeit zelfvertrouwen. Door zich op deze manier te uiten krijgt men meer greep op de wereld.

Ons team
De initiatiefneemster van de werkplaats is Joke Kuipers, zij heeft jarenlang ervaring in het werken met kinderen.
De vrijwilligers vormen de basis van deze organisatie, met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen kunnen experimenteren en kennis kunnen opdoen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Vrijwilligers komen van uit verschillende disciplines met hun expertise, de een vanuit de creatieve hoek en de ander vanuit de technische hoek. De diversiteit maakt de werkplaats compleet.

Beleid
Er zijn twee of meer volwassenen aanwezig bij de activiteiten. Gedrag en aanpak worden regelmatig besproken.
De begeleiders in de werkplaats hebben een VOG verklaring en hebben de visie en de gedragscode ondertekend.
Een pedagogische aanpak met de kinderen is de basis van de werkplaats. Dat heeft altijd onze aandacht.

Begeleiden van kinderen in de werkplaats
Voor kinderen kan de werkplaats erg spannend zijn. Ze komen in aanraking met nieuwe technieken. Het is onze taak om kinderen te helpen de onzekerheid om te buigen naar uitdaging. We doen dat door ze opdrachten te geven die bij hun passen en hen te helpen om stappen te maken.

Organisatie
Werkplaats De Polakkers is een stichting die als doel heeft om mensen (kinderen) kennis te laten maken met materiaal en gereedschap ten behoeve van het ontwikkelen van creativiteit.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Het is een ANBI stichting ( Algemeen Nut Beogende Instelling)
KvK nr 50400061

Financieel:
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2020